Vandrepokaler


Vasastakerne deler hvert år ut vandrepokal i kategoriene "Beste tid i Vasaloppet" og "Beste tid i Birken". For øvrige regler se vedtektene.

Napp i vandrepokalene:

Beste tid på Vasaloppet:
2012: Fredrik Ramm          5:03:30
2013: Fredrik Ramm          5:26:46
2014: Fredrik Ramm          5:49:26
2015: Vegard Mortensen   6:01:09
2016: Vegard Mortensen   5:27:06
2017: Vegard Mortensen   5:20:11
2018: Vegard Mortensen   5:30:21

Beste tid på Birken:
2012: Fredrik Ramm          3:37:36
2013: Trygve Haugnæss    4:21:17
2014: Renn Avlyst
2015: Trygve Haugnæss    4:29:25
2016: Vegard Mortensen    3:41:08
2017: Vegard Mortensen    3:41:42
2018: Vegard Mortensen    3:27:48

Andre kåringer:

Årets most improved Vasastaker:
2012: Fredrik Ramm           1822 plasser (3395 til 1573)
2013: Trygve Haugnæss     5879 plasser (9645 til 3766)
2014: Marius Gigernes        1867 plasser (8526 til 6659) 
2015: Terje Mollestad          3739 plasser (6563 til 2824)
2016: Trygve Haugnæss       164 plasser (4350 til 4186)
2017: Trygve Haugnæss     2227 plasser (4168 til 1959)
2018: Marius Gigernes        3020 plasser (8678 til 5658)

Årets prestasjon:
2012: Fredrik Ramm           (5:03:30 på Vasaloppet)
2013: Vegard Mortensen     (Avslutningen på Vasaloppet)
2014: Trygve Haugnæss     (Furusjøen Rundt)
2015: Vegard Mortensen     (I en egen klasse på Vasaloppet)
          & Terje Mollestad       (Montebellorennet & Vasaloppet)
2016: Vegard Mortensen     (Vasaloppet og første stakemerke på Birken)
          & Tomas Bonkerud    (Trysil Knut & Vasaloppet)
2017: Vegard Mortensen     (Vasaloppet, Birken og beste plassering                                                            noensinne for en Staker på Vasaloppet)                & Tomas Bonkerud    (Vasaloppet & Birken)
2018: Vegard Mortensen     (Topp 750 på Vasaloppet)

Årets Smørebom:
2012: Peder Ullevold            (Birken)
2013: Ikke utdelt
2014: Terje Mollestad           (Vasaloppet)
2015: Marius Gigernes         (Montebellorennet)
2016: Peder Ullevold            (Vasaloppet)
2017: Ikke utdelt
2018: Ikke utdelt

Rapport fra årsmøte 2016
Rapport fra årsmøte 2015


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar