30.10.2014

Birken garanterer gjennomføring

Birkebeinerrennet fikk til dels sterk kritikk etter avlysningen i 2014. Etter avlysningen av Birken sist vinter er det igangsatt en rekke tiltak for å sikre gjennomføringen av fremtidige Birkenarrangement.

Værforholdene blir mer utfordrende og snøfattige vintre kan true Birken i større grad enn tidligere. De har derfor iverksatt en rekke tiltak.

Vi legger spesielt merke til at Birken har fått landet en ny uværstrasé. Birken skriver på sine hjemmesider:

"Vi har fått godkjent å kjøre løype i Hemmeldalen naturreservat og bruke området som reservetrasé for Birkebeinerrennet. Traseen er på 14 km og går fra Dambua, på sørsiden av Raudfjellet og Bjønnåsberget og videre til Nysæteråsen. På Nysæteråsen kommer løypa inn på eksisterende trasé til Nysætra og Kvarstad. Dette er en reservetrasé som kun skal benyttes dersom det ikke er forsvarlig å gå over Raudfjellet."

De øvrige tiltakene går på usikkert vær, Raudfjellet, økt toleranse for dårlig vær, tiltak ved snøfattige vintre, beredskapsplaner og nødsamband.

Du kan lese mer om tiltakene her.

Birken sier de har stort fokus på gjennomføring og sikkerhet slik at alle deltakerne kan være trygge på 100 % gjennomføringsevne i fremtiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar