Vedtekter

Formål:
Stakingens gode venner samles første helgen i mars, for å nyte en god stakeøkt i de svenske skoger og søke forbedring på listen til XC-ranking. Andre renn godtas til seeding, trening, samt forbedring på XC-ranking.

Opptakskrav:
For å bli medlem av Vasastakerne må en ha fullført minst ett Vasalopp som hospitant. Det tillegges dessuten vekt at man ønsker å delta på fellestreninger.

Før man får fullverdig medlemskap, må man gjennom 1 sesong som hospitant.

Opptak av nye medlemmer vurderes av opptakskomiteen, som fremlegger en innstilling til årsmøtet.
Opptakskomité/styre:
Årsmøtet oppnevner en opptakskomité/styre som sitter frem til neste årsmøte.

Årsmøte:
Årsmøte avholdes innen utgangen av mai hvert kalenderår. I 2016 avholdes årsmøtet lørdag ...

Beslutninger må godkjennes av over 50 % av de 7 opprinnelige Vasastakerne fra sesongen 2011/2012 for å være gyldig.

Medlemskontingent og avgifter:
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemskontingenten skal dekke selvkost til premiering og andre sosiale tiltak. Gjeldende årskontingent er 200 kr.

Klubbtilhørighet og påmelding:
Ved påmelding til nasjonale skirenn skal man melde seg på med Klubb / Vasastakerne, alternativt bare Vasastakerne.

Premiering:
På årsmøte skal det være premiering basert på vinterens meritter. Det skal deles ut vandrepokal i følgende kategorier:
  • Beste tid i Vasaloppet
  • Beste tid i Birken
I tillegg skal det være premiering i følgende kategorier:
  • Årets prestasjon (Årets beste prestasjon. Kan være enkeltrenn eller kombinasjonen av renn)
  • Årets most improved Vasastaker (Beste plasseringsforbedring i Vasaloppet, plassering måles opp mot forrige Vasalopp deltakelses plassering)
  • Årets smørebom
  • Årets klubbmester
Det skal nedsettes en Stakekomité som skal vurdere forslag til kandidater i forhold til premiering i de ovennevnte kategoriene.

Hospitanter kan ikke få napp i vandrepokalene.

Strafferunde:
Hvis en Vasastaker må bryte Vasaloppet må denne personen betale 1 ølrunde på byen til de øvrige Vasastakerne. Formildende omstendigheter kan forekomme og blir evaluert av Stakekomitèn.


Klubbmesterskap:
Vasastakerne skal hvert år arrangere et klubbmesterskap. Premiering av klubbmester skjer på årsmøte. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar